skip to Main Content
slaapproblemen bij tieners
slaapproblemen bij tieners
slaapproblemen bij kinderen
slaapproblemen bij baby's

Deze website geeft niet alleen informatie aan specialisten over slaapproblemen bij kinderen, maar ook praktische hulp voor ouders en jongeren. Mocht dit niet helpen, weten wij voor hen ook de juiste route voor hulpverlening.

Eén vandaag: Meer aandacht en erkenning voor puber-slaapproblemen

Sigrid Pillen denkt dat meer erkenning van slaapstoornissen bij pubers misverstanden kan verminderen en meer ondersteuning kan bieden. "De alsmaar terugkerende conflicten in de avond en ochtend kunnen ouders enorm frustreren. Ook zijn ze bezorgd over de invloed op de ontwikkeling van hun kind. De machteloosheid van het niet kunnen oplossen van het probleem en geen gehoor vinden bij artsen en andere hulpverleners nekt hen soms.
STIMULEREN ONDERZOEK

Het stimuleren en waar mogelijk op elkaar afstemmen van nationaal en internationaal onderzoek.

VERBETERING PATIËNTENZORG

Het verbeteren van de patiëntenzorg, o.a. door opstellen van protocollen en richtlijnen, geven van nascholing en onderwijs aan specialisten (in opleiding) en casuïstiek besprekingen.

ONTWIKKELINGEN

Bijdragen aan wetenschappelijke ontwikkelingen, door het houden van twee wetenschappelijke vergadering per jaar, het inbrengen van onderwerpen op binnen- en buitenlandse congressen en symposia.

Back To Top