skip to Main Content

Charge Your Brainzzz: lespakket over slaap

Goed slapen is belangrijk voor je hersenen. Slaaptekort kan leiden tot slechte schoolprestaties, achteruitgang van de (psychische) gezondheid, agressief gedrag en een hoger risico op alcohol- en drugsmisbruik. Juist jongeren zijn erg gevoelig voor slaapproblemen, door de verschuiving van het dag-nacht ritme als gevolg van hormonale veranderingen. Met dit lespakket willen Chrono@Work en de Hersenstichting jongeren informeren over het belang van slaap voor gezonde hersenen en hen stimuleren hun eigen slaapgedrag te verbeteren. Charge Your Brainzzz sluit aan bij het tweede leerjaar biologie van onderbouw vmbo-t, havo en vwo.

Factsheet Slaaponderzoek Hersenstichting Pubers Slaap

 

Back To Top